Clementinas
Image default
Society / Holidays

Dyslexie tests

Dyslexie tests moeten bij voorkeur zo jong mogelijk afgenomen worden bij kinderen. Het heeft namelijk een aantal voordelen om dit op zo jong mogelijke leeftijd te doen.

 

Remedial teaching

Wanneer door een dyslexie test uitwijst dat een kind dyslectisch is, kan er gestart worden met hulp. Remedial teaching kan bijvoorbeeld goed helpen. Dit is begeleiding voor kinderen, welke voor elk kind aangepast wordt. Elk kind krijgt dus de begeleiding die hij of zij nodig heeft. Remedial teachers kijken wat voor niveau een kind heeft, zodat zij hierna het behandelplan hieraan kunnen aanpassen. Hoe jonger de kinderen hulp krijgen, hoe minder achterstand zij zullen krijgen op school.

 

Emotionele gevolgen

Wanneer een kind geen dyslexie test krijgt en dus geen remedial teaching, zal dit gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind. Voor kinderen met dyscalculie die geen dyscalculie onderzoek krijgen geldt uiteraard hetzelfde. Een kind zal al vroeg merken dat hij of zij moeite heeft met lezen en schrijven, terwijl zijn of haar klasgenootjes dit niet hebben. Hierdoor kan het kind zich dom gaan voelen, waardoor het kind zich over het algemeen minder kan gaan voelen dan zijn klasgenoten. Dit kan leiden tot onzekerheid en faalangst.

 

Schoolprestaties

Naast de emotionele gevolgen van het niet doen van een dyslexie test zijn er ook veel gevolgen voor de schoolprestaties van het kind. Een kind kan nog zo slim zijn, maar als hij niet goed kan lezen en geen hulp krijgt van een remedial teacher, kan hij ook niet goed leren. Hierdoor zal hij snel een achterstand oplopen op zijn leeftijdsgenoten. Dit zal ervoor zorgen dat het kind niet het schoolniveau kan volgen, dat zijn intelligentie aan zou kunnen.

 

Doe een dyslexie test!

Om ervoor te zorgen dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, is het dus goed om zo jong mogelijk een dyslexie test en zo nodig een dyscalculie onderzoek te laten uitvoeren. Hierdoor kan zo jong mogelijk gestart worden met remedial teaching indien nodig. Kwalitatieve testen kunnen uitgevoerd worden door de Onderwijspraktijk van de Wijk. Zij kunnen meer informatie geven over de dyslexie testen die ze aanbieden.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/