Clementinas
Image default
Society / Holidays

Digitale middelen worden steeds meer toegepast op scholen

Momenteel zie je de digitalisering op ieder vlak toetreden, zo ook in het onderwijs. Zo worden de traditionele schoolboeken langzamerhand vervangen door een beeldscherm van een tablet, Ipad of laptop. Op veel scholen worden de digitale leermiddelen ingezet als aanvullende bron van het bestaande lesmateriaal, al blijkt het onderwijs te streven naar een volledige vervanging.

Tijdens de meerdere lockdowns maakten veel leerlingen al gebruik van de digitale apparatuur om de les digitaal te volgen of online opdrachten te voltooien. Hierdoor werd de tablet of laptop op nog meer manieren ingezet. Ook nu de deuren van de scholen weer geopend zijn, overwegen de instanties om het digitale apparatuur in te zetten in lessen. Uiteraard kan niet ieder huishouden het kind voorzien van deze apparatuur.

Bekostigen van apparatuur

Zodra steeds meer klasgenoten schikken over een tablet of laptop is het begrijpelijk dat alle klasgenoten streven naar de betreffende apparatuur, ook de kinderen uit een gezin met een laag inkomen. Hierbij kan de digitalisering tot financiële problemen leiden of een achterstand.

Om iedere leerling te voorzien van digitale leermaterialen vragen scholen in het algemeen een bijdrage aan ouders voor de aanschaf van het gewenste materiaal. Het is ook mogelijk dat scholen de ouders vragen het gehele bedrag te betalen, al geldt in dit geval dat de ouderbijdrage of de eigen aanschaf van een apparaat vrijwillig is. Indien een school volledig zal overstappen naar digitaal lesmateriaal zal de school de ouderbijdrage niet kunnen verplichten en verantwoordelijk zijn voor het aanschaffen van het materiaal. Echter zal de laptop of tablet in dit geval wel eigendom van de school blijven. Bij een laptopwinkel laten de scholen vaak een laptop samenstellen, waardoor de digitale middelen voorzien zijn van de nodige applicaties.

Teveel uren achter een beeldscherm?

Kinderen groeien tegenwoordig steeds vaker op met digitaal apparatuur, denk aan tekenfilmpjes op YouTube of een spelletje op de iPad. Afgelopen jaren vinden er dan ook steeds meer onderzoeken plaats rondom de invloed van een toenemende beeldschermtijd, doordat de huidige samenleving langzamerhand overgaat tot overmatig gebruik van de digitale apparatuur.

Hierbij adviseren diverse instanties om duidelijke afspraken te maken rondom het gebruik van digitale middelen. Op die manier kan er een balans gecreëerd worden waarin zowel de digitale als sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

http://laptopzelfsamenstellen.nl