Clementinas
Image default
Bedrijven

Natuurlijke convectie van opstijgende warme lucht

Natuurlijke convectie die opstijgende warme lucht en vallende koelere lucht veroorzaakt, kan leiden tot een ongelijke gelaagdheid van de warmte. Dit kan leiden tot oncomfortabele temperatuurschommelingen in de bovenste en onderste geconditioneerde ruimte, kan dienen als een methode om warme lucht te ontluchten of kan worden ontworpen als een natuurlijke convectieluchtstroomkring voor passieve zonnewarmteverdeling en temperatuurcompensatie. Natuurlijke menselijke afkoeling door transpiratie en verdamping kan worden vergemakkelijkt door natuurlijke of geforceerde convectieve luchtbeweging door ventilatoren, maar plafondventilatoren kunnen de gelaagde isolerende luchtlagen aan de bovenzijde van een ruimte verstoren en de warmteoverdracht van een warme zolder of door nabijgelegen ramen versnellen. Bovendien remt een hoge relatieve luchtvochtigheid de verdampingskoeling door de mens.

Dit artikel is geschreven door Ista nederland. Ista verzorgt het energiebeheer en neemt dit aspect uit handen van onder andere VVE beheerders. Ista Nederland is gespecialiseerd en in een aantal landen marktleider op dit gebied. Bezoek de website van Ista voor meer informatie.

Stralingswarmteoverdracht
De belangrijkste bron van warmteoverdracht is stralingsenergie en de primaire bron is de zon. Zonnestraling komt voornamelijk door het dak en de ramen (maar ook door muren). Thermische straling verplaatst zich van een warmer oppervlak naar een koeler oppervlak. Daken ontvangen het grootste deel van de zonnestraling die aan een huis wordt geleverd. Een koel dak, of een groendak naast een stralingsbarrière kan helpen voorkomen dat uw zolder warmer wordt dan de piektemperatuur van de buitenlucht in de zomer (zie albedo, absorptievermogen, emissiviteit en reflectiviteit).

Ramen zijn een kant-en-klare en voorspelbare plaats voor warmtestraling. Energie uit straling kan zich overdag naar een raam verplaatsen en ‘s nachts uit hetzelfde raam. Straling maakt gebruik van fotonen om elektromagnetische golven door een vacuüm of een doorschijnend medium te sturen. Zonnewarmte kan zelfs op koude, heldere dagen een aanzienlijke winst opleveren. Zonnewarmte door ramen kan worden verminderd door geïsoleerde beglazing, zonwering en oriëntatie. Ramen zijn bijzonder moeilijk te isoleren in vergelijking met dak en muren. Ook de convectieve warmteoverdracht door en rond raambekledingen tast de isolatie-eigenschappen aan. Bij zonwering van ramen is de buitenzonwering effectiever in het verminderen van de warmteontwikkeling dan de binnenste raambekleding.

Dit artikel is geschreven door Ista nederland. Ista verzorgt het energiebeheer en neemt dit aspect uit handen van onder andere VVE beheerders. Ista Nederland is gespecialiseerd en in een aantal landen marktleider op dit gebied. Bezoek de website van Ista voor meer informatie.

De westerse en oosterse zon kunnen voor warmte en verlichting zorgen, maar zijn in de zomer kwetsbaar voor oververhitting, zo niet in de schaduw. De lage middagzon daarentegen laat in de winter gemakkelijk licht en warmte toe, maar kan in de zomer gemakkelijk worden overschaduwd met de juiste lengte overhangen of schuine louvres en in de zomer met bladeren van bomen die in de herfst hun bladeren afwerpen. De hoeveelheid ontvangen stralingswarmte is gerelateerd aan de locatie, de breedtegraad, de hoogte, de bewolking en de seizoensgebonden / uurlijkse invalshoek (zie Zonnetraject en Lambert’s cosinuswet).

Een ander passief zonne-ontwerpprincipe is dat thermische energie in bepaalde bouwmaterialen kan worden opgeslagen en weer vrijkomt wanneer de warmteontwikkeling afneemt om de dagelijkse temperatuurschommelingen (dag/nacht) te stabiliseren. De complexe interactie van thermodynamische principes kan voor nieuwe ontwerpers contra-intuïtief zijn. Nauwkeurige computermodellering kan dure constructie-experimenten helpen vermijden.

Efficiëntie van verwarmings-, ventilatie- en koelsystemen
In de loop der tijd zijn tal van passieve architecturale strategieën ontwikkeld. Voorbeelden van dergelijke strategieën zijn onder andere de indeling van ruimtes of de grootte en oriëntatie van ramen in een gebouw, en de oriëntatie van gevels en straten of de verhouding tussen bouwhoogten en straatbreedtes voor de stedenbouwkundige planning.

Een belangrijk en kosteneffectief element van een efficiënt verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem (HVAC-systeem) is een goed geïsoleerd gebouw. Een efficiënter gebouw vereist minder warmteopwekkende of -afvoerende kracht, maar heeft mogelijk meer ventilatiecapaciteit nodig om vervuilde binnenlucht af te voeren.

Er worden aanzienlijke hoeveelheden energie uit gebouwen gespoeld in de water-, lucht- en compoststromen. De technologieën voor energierecycling op locatie kunnen op een effectieve manier energie terugwinnen uit warm water en muffe lucht en deze energie overbrengen naar binnenkomend vers koud water of verse lucht. Voor het terugwinnen van energie voor andere doeleinden dan tuinieren uit compost dat gebouwen verlaat, zijn gecentraliseerde anaerobe vergisters nodig.

HVAC-systemen worden aangedreven door motoren. Koper, in vergelijking met andere metalen geleiders, helpt om de elektrische energie-efficiëntie van motoren te verbeteren, waardoor de duurzaamheid van elektrische bouwelementen wordt verbeterd.

De locatie- en gebouworiëntatie hebben een aantal belangrijke effecten op de HVAC-efficiëntie van een gebouw.

Dit artikel is geschreven door Ista nederland. Ista verzorgt het energiebeheer en neemt dit aspect uit handen van onder andere VVE beheerders. Ista Nederland is gespecialiseerd en in een aantal landen marktleider op dit gebied. Bezoek de website van Ista voor meer informatie.

Het ontwerp van passieve zonne-energiegebouwen maakt het mogelijk om de energie van de zon efficiënt te benutten zonder gebruik te maken van actieve zonne-mechanismen zoals fotovoltaïsche cellen of zonneboilers. Typisch passieve ontwerpen voor passieve zonne-energiegebouwen bevatten materialen met een hoge thermische massa die de warmte effectief vasthouden en een sterke isolatie die werkt om warmteverlies te voorkomen. Lage energie ontwerpen vereisen ook het gebruik van zonnewering, door middel van zonwering, zonwering of rolluiken, om de zonnewarmte in de zomer te ontlasten en om de behoefte aan kunstmatige koeling te verminderen. Bovendien hebben gebouwen met een laag energieverbruik doorgaans een zeer lage oppervlakte/volumeverhouding om het warmteverlies tot een minimum te beperken. Dit betekent dat het uitgestrekte gebouw met meerdere vleugels d

https://www.youtube.com/channel/UC4omOlrRPf2TX1yiOa15PVQ

Gerelateerde artikelen

Harpsluiting: alle ins en outs

Hoe voorkom ik een kortsluiting?

Voor hedendaagse bibliotheek oplossingen is Dialoc ID uw aanspreekpunt