Clementinas
Image default
Gezondheid

Heb je ook wel eens last van een brok in je keel?

Heb je ook wel eens last van een moeite met ademhalen? Een brok in je keel? Een gevoel van hyperventilatie of niet kunnen ademen? Benauwdheid is een veel voorkomende klacht onder onze bevolking, veel vaker voorkomend dan we denken. Door stress, onrust en inadequate ademhalingstechnieken kunnen we moeite met ademhalen krijgen. Zo kan er makkelijk een brok in je keel ontstaan en andere klachten van dezelfde aard. Daarom bieden wij ademhalingstherapie aan die deze klachten voor u kan wegnemen, de brok in je keel nemen wij weg met adequate ademhalingstechnieken zodat je nooit meer last hebt van die brok in je keel.

Oorzaken brok in je keel

Een brok in je keel heeft vele oorzaken waaronder stress en wangedachtes. In onze huidige maatschappij komt dat veel vaker voor dan de meeste mensen denken, als je hier dus last van hebt ben je zeker niet de enige. Daarom hebben wij besloten om ademhalingstherapie aan te bieden die een hoop van deze klachten kan verlichten en zelfs wegnemen. Verkeerd ademhalen is een grote oorzaak van het gevoel van een brok in je keel hebben en daarom benadrukken wij ademhalingstherapie. Er zijn ook andere oorzaken die van oorzaak kunnen zijn van het probleem van een brok in je keel hebben. U kunt bijvoorbeeld astma hebben zonder het te weten, of wellicht heeft u aanleg voor respiratorische problemen. Ook kan een allergie van oorzaak zijn van de brok in je keel, er zijn dus genoeg oorzaken om te onderzoeken.

Uw lichaam, uw geest

Een brok in je keel heeft ook vaak te maken met psychologische oorzaken. Een fysiologische reactie ontstaat wanneer u een heftig mentaal event ondergaat, uw lichaam reageert hierop. Denk bijvoorbeeld aan stress, hierdoor gedraagt uw lichaam zich anders dan normaal en dus is dit een fysiologische reactie. Zo ook voor uw ademhaling.