Clementinas
Image default
Aanbiedingen

Je Chinese horoscoop in de liefde

De chinezen hebben voor de Chinese horoscoop een astrologisch systeem ontwikkeld gebaseerd op 12 jaren, deze zijn weer onderdeel van een cyclus van 60 jaren. Het chinese systeem blijkt vooral op de lange termijn goed te kloppen. De chinezen hebben namelijk engelengeduld, iets wat wij in het westen niet hebben. Deze cyclus van 60 jaar komt overgens ook terug in de vedische astrologie. Bepaal eerst wat voor dier je bent volgens tabel. In sommige gevallen kan je een tussenvorm zijn. Het kan zijn dat je een tussenvorm bent, immers de kracht van het jaar loopt geleidelijk over in het volgend jaar. Deze overgansg-peridoe is 3 maanden Dat betekend ook dat je meerdere keuzemogelijkheden hebt. Een jaar loopt ongeveer van eind januari to eind januari. Maar dat kan een paar weken schelen. Bepaal nu tot wat voor element je behoort. De chinese astrologie kent 5 elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Er is een constructieve en een destructieve cyclus.

Chinese horoscoop Rat

Met andere Ratten: zeer goed. Houden veel van elkaar. Soms kookt de hartstocht over. Met ossen: onder prettige omstandigheden goed, maar hun koppigheid maak op je de indruk dat zij eigenwijs zijn en soms vindt je ze saai Met tijgers: kan tot botsingen komen, vooral omdat niet duidelijk is wie de baas is, je houdt van hun warmte niet van hun opvliegendheid Met konijnen: sluit meestal goed aan, maar soms lijken zij U wat goedig, zij willen teveel thuis zitten. geldzaken kunnen leiden tot knallende ruzies. Met draken: zeer goede verstandhouding, vooral op geestelijk niveau. Gemakkelijke en prettige samenwerking. Relatie gebaseerd op kameraadschap. Met slangen: wat te emotioneel voor en soms te ruw. Maar soms kan het tot een hechte vriendschap komen. De rat vindt de slang nogal raadselachtig. Met paarden: een haat-liefdeverhouding, maar niet echt kwaadaardig. Paarden zijn te druk en te eerzuchtig en kunnen het geld opmaken. Met geiten: Slechte communicatie. Met apen: beste keus. Maar soms irriteren de grappen van de aap. Met hanen: Hartstochtelijke partners. Maar zij dreigen je te verslinden met hun hartstocht, hun boosheid of hun nietsontziende eerzucht. Met honden: zij zijn soms wat saai, maar geven je een gevoel van zekerheid. Met varkens: prettige vrienden, maar geen geschikte liefdespartners omdat ze nogal overgevoelig zijn.

 

Chinese horoscoop Tijger

Met een ander Chinese horoscoop Tijger In het gunstigste geval staan ze samen tegen de rest van de wereld en zijn jullie echte tortelduifjes. In het ongunstige geval proberen zij elkaar de loef af te steken Met ratten: kan tot botsingen komen, omdat u uw doel denkt te bereiken met koppige charme, terwijl de Rat het met listige charme doet Met ossen: Je moet ze eigenlijk niet, je verafschuwd ze diep in je hart en je bent jaloers op ze. Met konijnen: Je vindt konijnen rustige moederlijke dieren Met Draken zit je weliswaar niet op de zelfde golflengte maar toch kunnen jullie goed samenwerken Met slangen: soms hevige strijd met verhitte discussies, waarbij je trots in het geding komt. Toch is de mogelijkheid tot vriendschap niet uitgesloten Met paarden: veel overeenkomst, maar toch genoeg verschilpunten om de ongang aantrekkelijk te maken. Van alle dieren kan je het beste met paarden opschieten Met geiten: geen overspringende vonken, maar een prettige houding is wel mogelijk. Met apen: deze vrolijke druktemakers trekken je wel aan, al is de manier waarop zij je benaderen wel een beetje humoristisch Met Hanen: veel concurrentie, maar dit kan leiden tot bewondering, niet tot afkeer: maar een haan en een tijger samen is wel eens wat te veel van het goede Met honden: natuurlijk wil je de baas zijn, maar als je jezelf een beetje openstelt kan je veel van de hond leren: de hond maakt je evenwichtiger. Met varkens: kan wel, maar je hebt niet veel gemeen

Chinese horoscoop Konijn

Met andere konijnen: zeer trouw in vriendschap en veel passie ( als konijnen). Met ratten: een prettige verstandhouding, maar hun manier van doen komt soms wat omslachtig over en het volkomen ontbreken van principes aan hun kant strookt niet direkt met jouw moraal met ossen: prettige verstandhouding vooral binnen een rustige familie met tijgers: hun geestdrift en positieve eigenschappen trekken je aan. Zij bewonderen de kalmte en rust die van jouw uitgaat. Uitersten die elkaar later steeds minder aantrekken. Met draken: hun drang naar macht baart jouw zorgen: zij vinden je gevoel voor medeleven erg prettig. Met slangen: zeer grote wederzijdse aantrekkingskracht, maar deze kan in haat veranderen als de gevoelens niet in toom worden gehouden. Met paarden: veel punten van overeenkomst, maar er zullen soms harde woorden vallen, zij zijn veel mannelijker dan jij bent. Met geiten: samen kan wel maar het zal wel geen dreamteam worden. En je kan onenigheden krijgen over kleinigheden.Kan vervelend worden. Met apen: Jullie benaderen de wereld heel anders en hebben weinig met elkaar gemeen. Je bent geschikt om ze te verzorgen en zij om je op te vrolijken. Met hanen: Je kan meer van de hanen leren dan van menig ander dier. Maar het zou wel eens een heel pijnlijke les kunnen zijn. Maar uiteindelijk zijn jullie wel heel erg verschillend. Met honden: vriendschappelijke maar zeker geen boeiende verhouding. Zij kunnen je ineens afblaffen: Terwijl jij je dan meteen terug trekt. Met varkens: veel punten van overeenkomst. Je blijft altijd bij elkaar. Erg spannend is het trouwens niet.

Lees meer over je horoscoop op Horoscoop-Luna.nl Lees ook alles over je westerse sterrenbeeld.

https://www.horoscoop-luna.nl/chinese-horoscoop